Jak wybrać dobrego dekarza?

Aby przejść jak najbezpieczniej etap budowy dachu, w pierwszej kolejności powinniśmy rozejrzeć się za wykwalifikowanym dekarzem. Dzięki temu budowa dachu nie będzie wymagała od nas potężnych nakładów energii, oszczędzimy sobie także sporą dawkę stresu.
Termin u wykonawcy najlepiej zarezerwować z dużym wyprzedzeniem, bo Ci najlepsi już na początku sezonu mają pełno zleceń. Warto też dokonać wyboru dekarza zanim jeszcze zdecydujemy się na wybór materiału na pokrycie, dzięki temu będziemy mogli skorzystać z jego doświadczenia. Dobrego dekarza można wyszukać za pośrednictwem portalu www.superdekarz.pl.  Z bazy ponad 700 dekarzy można wybrać fachowca w pobliżu miejsca budowy. W tym są dekarze z Certyfikatem BRAAS. – Dekarz, aby zdobyć Certyfikat BRAAS musiał odbyć minimum dwa szkolenia specjalistyczne organizowane przez  firmę Monier Braas, oraz dodatkowo poddać wykonany przez siebie dach weryfikacji przez doradcę technicznego producenta pod kątem poprawności wykonania. Dzięki temu mamy pewność, że Certyfikat trafił tylko w ręce sprawdzonych fachowców, którym można zaufać – mówi Marek Podeszwa, koordynator Programu Certyfikacji Dekarzy i doradca techniczny firmy Monier BRAAS.

Poza tym w umowie zawieranej z firmą dekarską powinniśmy zawrzeć m. in. dokładny zakres i harmonogram prac, cenę za usługę i ewentualne koszty dodatkowe jakie mogą się pojawić podczas budowy. Warto również uwzględnić zapis o ewentualnych konsekwencjach za opóźnienia oraz informację  o gwarancji.