Braas dzieli się wiedzą

Rozpoczyna się kolejna edycja szkoleń dla dekarzy organizowanych przez markę Braas. Rozwój i podniesienie kwalifikacji to dobre postanowienie noworoczne, warto zatem wpisać terminy szkoleń do kalendarza!

Obecnie dekarze mają do dyspozycji sześć szkoleń, w tym jedno podstawowe i pięć specjalistycznych. Szkolenie podstawowe „Projektowanie i budowanie przegrody dachowej z zastosowaniem rozwiązań systemowych Braas” pozwala na nabycie lub usystematyzowanie wiedzy na temat projektowania przegrody dachowej oraz budowy dachu. Podczas szkolenia szczegółowo omawiane są zasady doboru i konstruowania kolejnych warstw w przegrodzie dachowej i jej wykonywania, a także prawidłowego stosowania rozwiązań systemowych Braas.

Szkolenia specjalistyczne podzielone są na kilka zakresów tematycznych:

  • Komin, kosz i okap. Zasady prawidłowego wykonywania trudnych detali dachów
  • Karpiówka Opal, karpiówka Opal wieżowa na wieżach, stożkach i krzywiznach. Ocieplenia DivoDamm oraz specyfika układania dachówek płaskich
  • Karpiówka Opal na wolim oku
  • Blachodachówki Quadro i Decra. Zasady układania
  • Blachodachówki Decra i Quadro. Zasady układania

Szkolenia w zależności od tematyki trwają dwa lub trzy dni i składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Kierowane są do dekarzy chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat rozwiązań technicznych stosowanych w trudnych detalach dachów.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, aby każdy dekarz mógł aktywnie uczestniczyć w spotkaniach. Dzięki temu jest przestrzeń na wymianę doświadczeń i zadawanie pytań. Z naszego doświadczenia wynika, że często właśnie takie rozmowy odnoszące się do konkretnych realizacji pozwalają najlepiej utrwalić przekazywane informacje – mówi Łukasz Nowakowski, Doradca Techniczny marki Braas.

Marka Braas od wielu lat realizuje program certyfikacji dekarzy. Udział w co najmniej dwóch szkoleniach jest jednym z warunków do uzyskania certyfikatu. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: www.monier.pl/program-certyfikacji-dekarzy-braas.html

Pierwsze tegoroczne szkolenie odbędzie się w dniach od 24 do 25 stycznia w Gdańsku. Pełny harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie:
www.monier.pl/szkolenia-braas/szkolenia-braas/szkolenia-dla-dekarzy.html

Szkolenia realizowane są w Gdańsku, Radomiu i w Zakopanem. Zapraszamy do zapisów!